FAUST

Shigoto no ato ni me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni me ga sameru
Nanika chinakucha
Shigoto no atoni

After a hard day
I need to wake up
After a hard day
After a hard day
It's time to wake up
I need a make-up
After a hard day
  • >> mais letras de gorillaz


multiletras.com.br - 2010 - 2018